Εκδήλωση-συζήτηση με τον Ρόμπερτ Όβετζ σχετικά με την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ − ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΒΕΤΖ

ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

KAI ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕ ΗΠΑ & ΕΛΛΑΔΑ

Παρεμβάσεις από άμισθους και επισφαλώς εργαζόμενους στην Ακαδημία

Δευτέρα 29/6, στις 8:00μμ

Διοργάνωση: εκδόσεις Κόκκινο Νήμα

http://www.kokkinonima.gr/

σχετικα>
Ημερομηνία